Đóng gói theo yêu cầu
Giao hàng toàn quốc
Hạt điều rang muối 350gr
Giao hàng tận nơi
Hộp điều Elip Quân Đạt
Giao hàng toàn quốc
Hạt điều rang muối (cao sản)
Giao hàng toàn quốc
Hạt điều lụa rang muối (hộp tròn)
Giao hàng toàn quốc
Hạt điều lụa rang muối (hộp đứng)
Giao hàng toàn quốc
Hạt điều rang muối đóng cây 10kg/bao
Giao hàng toàn quốc
Hạt điều tách lụa rang muối (hộp giấy)
Giao hàng toàn quốc
Hạt điều tách lụa rang muối (hộp đứng)
Giao hàng toàn quốc
Hạt điều tách lụa rang muối (hộp tròn)
Giao hàng toàn quốc
Nhân hạt điều sống
Giao hàng toàn quốc
Hạt điều bể (spThu hồi)
Giao hàng tận nơi
Hạt điều lụa rang muối (hộp lục giác)
Giao hàng toàn quốc
Hạt điều lụa rang muối (Hộp giấy)
Giao hàng toàn quốc